Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenie oferty na opracowanie Dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót,dla zadania Dostosowanie infrastruktury Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w zakresie...

 

Zaproszenie
 

Muzeum zaprasza do złożenie oferty na opracowanie Dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót, dla zadania „Dostosowanie infrastruktury Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego na terenie Muzeum wraz
z sieciami uzbrojenia w tym odwodnienia terenu oraz przebudowy urządzeń wodnych i systemu zasilania wodnego Muzeum”.

Termin złożenia oferty do 30-09-2010 r.

Termin wykonania dokumentacji do 15-12-2010 r

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.00 

 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grazyna Śliwak
Data wytworzenia: 2010-09-21

 

Metryczka
  • wytworzono:
    21-09-2010
    przez: Grażyna Śliwak
  • opublikowano:
    21-09-2010 13:12
    przez: Grażyna Śliwak
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl