Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odbudowa drewnianego spichlerza kopulastego na terenie Muzeum

Z A P R O S Z E N I E

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do składania ofert na odbudowę drewnianego spichlerza kopulastego na terenie Muzeum. Projekt odbudowy spichlerza do wglądu w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej .

Osoba do kontaktu: Barbara Dubiel, tel. 774743021, 774572349 wew. 123 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00.
Wyżej wymieniona usługa nie podlega przepisom Ustawy Prawo zamówień Publicznych.
Termin składania ofert upływa w dniu 16.07.2010 r.


Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 2010-06-23

Metryczka
  • wytworzono:
    23-06-2010
    przez: Grażyna Śliwak
  • opublikowano:
    23-06-2010 15:05
    przez: Grażyna Śliwak
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl