Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa wykrecaków słomianych i wykonanie przełożenia dachu

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

1. Dostawę wykrecaków słomianych w następującej ilości:
a) głowacze – na I rząd i kalenicę 650 szt.
b) strzeszaki – pozostałe rzędy 4300 szt.
Razem 4950 szt. wykręcaków

Proszę podać cenę wykręcaków wraz z dostawą do Muzeum (w cenie wykręcaka ująć koszty transportu).

2. Wykonanie przełożenia dachu o pow. 702 m²: demontaż starego pokrycia wraz z wywiezieniem słomy, montaż nowego pokrycia połaci dachowych
i kalenicy
Zamawiający wyznacza termin na zrealizowanie zadania - nie później niż do końca września br.
Termin złożenia oferty do 30-06-2010

Osoba do kontaktu; Halina Szymczewska, tel. 668481389, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00

W/w zadanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 2010-06-23

Metryczka
  • wytworzono:
    23-06-2010
    przez: Grażyna Śliwak
  • opublikowano:
    23-06-2010 15:06
    przez: Grażyna Śliwak
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl