Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent muzealny/edukator

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174

Umowa o pracę  – 1 etat

Godz. pracy: 7-15/ 8-16

Wymagania:

 1. wykształcenie: wyższe - animacja kultury, pedagogika lub pokrewne
 2. doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
 3. umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu, umiejętność budowania relacji z podmiotami zewnętrznymi
 4. umiejętność pracy w zespole
 5. wysoka kultura osobista
 6. gotowość do pracy weekendowej
 7. dobra organizacja pracy własnej
 8. praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 9. bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 10. zdolności manualne, kreatywność

Atutem będą:

 1. ukończone dodatkowe kursy  np. licencja pilota wycieczek, pedagogiczne, graficzne itp.
 2. doświadczenie zawodowe w instytucji kultury
 3. doświadczenie w pracy edukacyjnej z różnymi grupami odbiorców: dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, osobami ze szczególnymi potrzebami

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

 1. tworzenie oferty edukacji kulturalnej Muzeum w tym poszukiwanie nowych tematów i form prowadzenia warsztatów i lekcji muzealnych, przygotowywanie scenariuszy do zajęć edukacyjnych
 2. obsługa przedsięwzięć organizowanych przez Dział Udostępniania i Edukacji, tj. imprezy plenerowe, konkursy i wystawy
 3. prowadzenie lekcji muzealnych, warsztatów dla grup w różnym wieku
 4. współpraca ze szkołami, placówkami naukowymi, towarzystwami regionalnymi,  twórcami ludowymi, zespołami folklorystycznymi, fundacjami i  wolontariuszami
 5. obsługa wolontariatu w Muzeum
 6. monitorowanie działalności MWO w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Oferujemy:

 1. umowę o pracę
 2. wynagrodzenie zasadnicze 4 900,00 zł.
 3. możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego
 4. dofinansowanie z ZFŚS do wakacji pracowników oraz do świąt Bożego Narodzenia

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz cv
 2. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 3. oświadczenie o niekaralności
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 1) Administratorem zebranych danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,  ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, 2)  Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 3) Mam prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 14 czerwca br. pod adres: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie:

Muzeum zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów po spełnieniu warunków formalnych.

Muzeum zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów.

Dodatkowych informacji udziela Ewa Olbryt – Kierownik Działu Udostępniania i Edukacji tel. 77 457 23 49, wew. 115 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.