Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja techniki estradowej

W związku z organizacją 47. JARMARKU WIELKANOCNEGO (termin24 marca br.) Muzeum Wsi Opolskiej ogłasza nabór ofert na organizację techniki estradowej zgodnie z poniższymi wytycznymi:

I. Przedmiot zamówienia:
SCENA
:
- Scena atestowana o wymiarach 11x9 m., z zadaszeniem i ścianami bocznymi, wyposażona w schody ( z boku oraz przodu estrady)

- Oświetlenie sceny:

4 x Cameo Aurospot 400
6 x Led Wash 19X15

8 x Cameo Flat Par Pro 12
01 x AVOLITES Tiger Touch.

NAGŁOŚNIENIE:
- Trójdrożny system liniowy, składający się z minimum 6 kolumn na stronę, każda kolumna  wyposażona w min. jeden 12`` i minimalnej mocy 400W.

- Minimum 4 kolumny niskotonowe na stronę, każda kolumna wyposażona w min. 1 głośnik 18``.

- Cyfrowy mikser FOH i MON. Kolumny odsłuchowe min 6 szt. posiadające min 1 głośnik 15` każda``.

- Dodatkowo nagłośnienie strefy oddalonej ok 50m od sceny, wraz z mikrofonem bezprzewodowym połączonym z nagłośnieniem na scenie.

II. Termin i miejsce wykonania:

Montaż sceny w dniu 22.03.2021.

Gotowość do użytkowania sceny oraz sprzętu nagłaśniającego, a także obsługi sprzętu podczas Jarmarku w dniu 24 marca od godz. 8.00.

Miejsce realizacji zamówienia teren Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska 174.

III. Informacje dodatkowe:

  1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
    z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zleceniodawcę, jak również ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty oraz wszelkie inne koszty poniesione w celu terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
  2. Wynajmowany sprzęt tj.: sceny wraz ze sprzętem nagłośniającym musi posiadać odpowiednie atesty bezpieczeństwa.
  3. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
  4. Sposób rozliczania i termin płatności – przelew do 14 dni po otrzymaniu faktury.

 Termin nadsyłania ofert mija 9 lutego o godz. 15.00.

Oferty prosimy wysyłać poczta mailową, na adres: lub