Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

TECHNIKA ESTRADOWA

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ, JARMARK WIELKANOCNY 2 KWIETNIA 2023 – technika estradowa.

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z organizacją Jarmarku Wielkanocnego, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych obejmujących realizację techniki estradowej zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 

I. Przedmiot zamówienia:
SCENA
:
 

- Atestowana scena o wymiarach minimum 11x9 m., wraz z zadaszeniem, z zasłoniętymi  bokami, wyposażoną w schody (z boku oraz przodu sceny),

- Garderoba ( namiot z zamykanymi bokami, o wymiarach co najmniej 5x6m, w wyposażeniu dodatkowo

3 stoły festynowe z ławami, 5 wieszaków na garderobę oraz duże lustro)

- Oświetlenie sceny:

8 x Robe Led Wash 600
12 x Robe Pointe
06 x Sunstripe
01 x Grand MA2.

NAGŁOŚNIENIE:
 

- Trójdrożny system liniowy, składający się z minimum 6 kolumn na stronę, każda kolumna wyposażona w min. dwa głośniki 10`` i minimalnej mocy 850W.

- Minimum 4 kolumny niskotonowe na stronę, każda kolumna wyposażona w min. 1 głośnik 18``.

- Cyfrowy mikser FOH i MON. Kolumny odsłuchowe min 6 szt. posiadające min 1 głośnik 15` każda``.

- Zestaw mikrofonów na statywach 20 szt. W tym 2 mikrofony bezprzewodowe oraz 8 mikrofonów pojemnościowych (zawieszonych)

- Dodatkowe nagłośnienie: 2 małe kolumny 100 W,  na statywach, 4 mikrofony pojemnościowe + 1 mikrofon kierunkowy. Montaż sprzętu w jednym z obiektów poza sceną na terenie Muzeum. W tym dodatkowo

2 kolumn  na zewnątrz obiektu.

II. Termin i miejsce wykonania:

- Termin składania ofert 24.02.2023. do godz.15.00.

- Montaż sceny w dniu 1.04.2023.

- 100% gotowość do użytkowania sceny oraz sprzętu nagłaśniającego, a także obsługi sprzętu podczas  Jarmarku Wielkanocnego w Muzeum Wsi Opolskiej - 2.04.2023 r. od godz. 9.00.

- Miejsce realizacji zamówienia: teren Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174.

 

III. Informacje dodatkowe:

  1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zleceniodawcę, jak również ryzyko wynikające
    z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty oraz wszelkie inne koszty poniesione w celu terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
  2. Wynajmowany sprzęt tj.: scena wraz ze sprzętem nagłośniającym musi posiadać odpowiednie atesty bezpieczeństwa.
  3. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena oraz doświadczenie w realizacji przedstawionego przedmiotu zamówienia. 
  4. Wykonawcy. Zespół Pieśni i Tańca, orkiestra dęta, chóry, zespoły wokalne i wokalno- instrumentalne, konferansjer (na chwilę obecną brak riderów technicznych ).
  5. Sposób rozliczania i termin płatności – przelew po wykonaniu usługi. Termin: do 14 dni po dostarczeniu do Muzeum prawidłowo wystawionej  faktury.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedzi na pytania udziela Krystian Czech - specjalista ds. organizacji wydarzeń muzealnych i promocji
   lub tel. 77 457 23 49, wew. 215

 

22.02.2023

Uwaga! Informujemy, że nastąpiła zmiana treści ridera technicznego dotyczącego sceny i nagłośnienia imprezy plenerowej - Jarmark Wielkanocny w Muzeum Wsi Opolskiej 2.04.2023.

Poprzedni dokument jest nieaktualny. Zmiana  dotyczy przede wszystkim zakresu związanego ze światłem i nagłośnieniem. W związku z powyższym przedłużono  termin przygotowania ofert do 28.08.2023 do godz.15.00. 

DOCXzapytanie o cenę scena i nagłośnienie KOREKTA.docx (25,71KB) 

UWAGA! Muzeum posiada miejsce poboru energii w postaci gniazda 32 A. Oferent  przy składaniu oferty zobowiązany jest określić potrzebną mu moc do dobrej pracy sprzętu, w celu  oszacowania przez organizatora wszystkich  warunków technicznych  niezbędnych do realizacji imprezy.


01.03.2023

Informacja:

na zapytanie wpłynęło 8 ofert.
Najwyższa oferta: 36 900,00 zł.

Najniższa oferta: 21 000,00 zł.