Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – RZEMIEŚLNIK / PRACOWNIK GOSPODARCZY

Nabór na wolne stanowisko pracy – RZEMIEŚLNIK / PRACOWNIK GOSPODARCZY

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174

Umowa o pracę  – 1 etat

Godz. pracy: 7-15.

Wymagania:

 1. wykształcenie średnie zawodowe lub zawodowe,
 2. doświadczenie zawodowe z zakresu wykonywania robót konserwatorskich, budowlanych i remontowych oraz przy pracach rozbiórkowych drewnianych budynków,
 3. dobry stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości,
 4. posługiwanie się narzędziami ręcznymi i sprzętem mechanicznym (między innymi w pracach do obróbki drewna, pracach remontowych i budowlanych),

Dodatkowym atutem będzie

 1. tytuł technika renowacji elementów architektury, technika robót wykończeniowych drewnem w budownictwie, kwalifikacje snycerskie, technika budownictwa
 2. prawo jazdy kat. B lub T
 3. uprawnienia SEP do 1 kV

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie prac związanych z utrzymaniem obiektów Muzeum w należytym stanie technicznym;
 2. wykonywanie zabiegów profilaktyki konserwatorskiej przy obiektach zabytkowych nieruchomych i ruchomych, małej architektury drewnianej;
 3. wykonywanie prac profilaktycznych, renowacyjnych i konserwatorskich przy muzealiach z dziedziny kultury materialnej; maszyn i urządzeń mechanicznych, narzędzi rolniczych i rzemieślniczych, środków transportu i innych przedmiotów wyposażenia obiektów gospodarczych;
 4. wykonywanie prac związanych z zagospodarowaniem otoczenia obiektów ekspozycyjnych: montaż, naprawa i wymiana obiektów „małej architektury” (płoty, bramy, studnie, ławki itp.).
 5. wykonywanie doraźnych robót budowlanych i remontowych;
 6. wykonywanie pracy na wysokości;
 7. wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych obiektów muzealnych;
 8. udział w pracach związanych z organizacją i przebiegiem imprez i wystaw.
 9. prace gospodarcze na terenie Muzeum. m.in. grabienie liści, zbieranie śmieci, drobne naprawy, itp.

OFERUJEMY:

 1. umowę o pracę,
 2. wynagrodzenie zasadnicze 3730,00
 3. możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego;
 4. możliwość korzystania z ubezpieczenia grupowego;
 5. dofinansowanie z ZFŚS do wakacji pracowników oraz do świąt Bożego Narodzenia

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie o niekaralności.
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 1) Administratorem zebranych danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,  ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, 2)  Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 3) Mam prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia  25.02.2023 r. do. godz. 15.00, pod adres:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie:

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Baucz – Specjalista ds. remontowo-budowlanych tel. 668 481 389 i Beata Świątek – Zastępca dyrektora tel. 77 474 30 21 wew. 104 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00,