Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek 2019

Majątek Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Informacja o majątku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2019 r. wykazane w kwotach netto:

Aktywa trwałe                                                                              5 836 074,18 zł

w tym:

  1. Wartości niematerialne i prawne                                                   0,00 zł
  2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                 5 836 074,18 zł

w tym:

  1. Środki trwałe                                                                    5 742 903,80 zł

w tym:

  1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)      205 875,07 zł
  2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        4 374 826,43 zł
  3. urządzenia techniczne i maszyny                                       274 494,89 zł              
  4. środki transportu                                                                                 0 zł              
  5. inne środki trwałe                                                                887 707,41 zł
  1. Środki trwałe w budowie                                                      93 170,38  zł