Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - ADAPTACJA ZABYTKOWEJ CHAŁUPY Z WICHROWA - ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA

nowa podstrona, dodana 2009-09-04
 

 

 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY
 
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU
z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na:  
„Adaptacja zabytkowej chałupy z Wichrowa – zmiana sposobu użytkowania.”, została wybrana niżej wymieniona oferta:
 
Oferta oznaczona nr 4096/09, złożona przez::
CERAMIKA, Józef Leszczuk, ul. Niemodlińska 19/28, 45-710 Opole
 
Dane wybranej oferty:
cena: 115 057,28 zł + 22% VAT = 140 369,88 zł brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia: 2 miesiące od daty przekazania placu budowy, 60 miesięcy rękojmi, warunki płatności, jak w projekcie umowy.
Liczba uzyskanych punktów: 100
 
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:
 

WYKONAWCA
Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach oceny ofert
Łącznie
Kryterium
Cena waga
100%
Kryterium
waga ….%
Kryterium
waga ….%
Oferta oznaczona nr 4086/09
złożona przez: INVEST Spółka ul. Ozimska 180, 45-310 Opole
 
 
62,54 pkt
-
-
62,54 pkt
Oferta oznaczona nr 4096/09
Złożona przez: CERAMIKA, Józef Leszczuk, ul. Niemodlińska 19/28, 45-710 Opole
100,0 pkt
-
-
100,0 pkt

 
 
 
Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów).
Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.
 
 
 
 
Jarosław Gałęza - Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
 
 
                                                                                                            

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 04-09-2009 r.
Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2009
  przez: Grażyna Śliwak
 • opublikowano:
  04-09-2009 13:40
  przez: Grażyna Śliwak
 • zmodyfikowano:
  04-09-2009 14:54
  przez: Grażyna Śliwak
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl