Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie okresowej – 5 letniej z roczną - kontroli obiektów budowlanych  wynikającej z przepisów ustawy Prawo budowlane:  art. 62 ust. 1 pkt 1, lit a i b oraz pkt 2, bez badania instalacji elektrycznej, (wraz z protokołami, o których mowa w art. 62a. ustawy Prawo budowlane)

polegającej na:

1) na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

2) sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

      Wykaz obiektów administracyjno-technicznych do przeglądu technicznego.

Lp

Nr inw.

Nazwa obiektu

kubatura

Pow. użytkowa

Pow. zabudowy

1

6/I

budynek techniczno-magazynowy

2352,0

625,5

648,0

2

2/I

magazyn administracyjny i garaż

324,0

73,0

81,50

3

1/I

budynek ciesielni i garaż

458,0

140,0

156,00

4

4/I

budynek administracyjno-techniczny

2911,0

731,2

787,70

5

5/I

szalet ogólnodostępny

317,0

58,70

73,00

6

3/I

magazyn środków chemicznych

57,0

22,0

26,00

7

18/I

budynek administracyjno-recepcyjny

3680,0

792,85

583,08

8

8/I

wiata z piecem do wypału ceramiki

50,00

14,40

16,00

9

9/I

wiaty ekspozycyjne dla maszyn rolniczych – 2 szt.

309,70 x 2

79,80 x 2

91,80 x 2

10

27/I

Wiata drewniana na zbytki wielkogabarytowe

 

267,70

267,70

11

17/I

Wiata ciesielska

 

239,80

239,80

     Powierzchnia użytkowa razem: 3124,75 m2

 

     Wykaz obiektów - muzealiów do przeglądu technicznego obiektu.

Lp.

Nr inw.

Nazwa obiektu

Kubatura

Pow. użytk. Użytkowa

Pow.zabud. zabudowy

1.

 

MWO-26/B

Spichlerz ze Sternalic nr 16 (recepcja)

 

214,0

30,0

18,0

2.

 

MWO-17/B

 

Spichlerz z Ligoty Książęcej nr 24

 

58,5

10,5

13,00

3.

 

MWO-13/B

 

Spichlerz podworski z Grudyni Małej

 

1860,0

589,5

208,0

4.

 

MWO-15/B

 

Spichlerz podworski z Sławięcic

 

2331,0

822,0

262,0

5.

 

MWO-8/B

 

Spichlerz z Głogówka

 

270,0

83,0

54,0

6.

 

MWO-46/B

 

Kapliczka z Kotlarni

 

22,0

4,5

5,0

7.

 

MWO-40/B

 

Spichlerz z Murowa

 

762,0

113,5

22,5

8.

 

MWO-30/B

 

Chałupa z Dąbrówki Dolnej - Wełna

 

436,0

101,5

105,0

9.

 

MWO-37/B

 

Stodoła z Dąbrówki Dolnej – młyńska

 

504,0

94,5

102,0

10.

 

MWO-24/B

 

Chałupa z Karmonek Nowych

 

266,0

59,0

64,0

11.

MWO-1/B

Spichlerz z Sternalic nr 26 – Karmonki

78,0

15,5

18,0

12.

 

MWO-19/B

 

Chlewik z Bagiennej nr 34

 

95,0

22,0

26,5

13.

 

MWO-11/B

 

Chałupa z Kamieńca nr 55

 

223,0

64,5

69,5

14.

 

MWO-18/B

 

Stodoła z Dąbrówki Łubniańskiej

 

259,0

48,0

57,0

15.

 

MWO-33/B

 

Chałupa z Wichrowa nr 39 Wachtyrka

 

98,5

28,0

31,0

16.

 

MWO-2/B

 

Chałupa z Karmonek Nowych nr 45

 

228,0

64,5

89,0

17.

MWO-10/B

Chlewik z Wichrowa nr 80

90,0

16,5

19,5

18.

 

MWO-9/B

 

Obora z Wichrowa nr 35

 

270,0

50,0

69,5

19.

 

MWO-21/B

 

Stodoła z Stemalic nr 66 – z. oleska

 

673,0

124,0

146,0

20.

 

MWO-4/B

 

Spichlerz z Stemalic nr 76 – z. oleska

 

120,0

20,0

23,0

21.

 

MWO-52/B

 

Wieża z Goli

 

64,5

12,0

8,5

22.

 

MWO-43/B

 

Chałupa z Stemalic nr 15 - szkoła

 

560,5

90,0

106,5

23.

 

MWO-29/B

 

Kuźnia z Ziemiełowic nr 36

 

 

 

140,0

28,5

44,0

24.

MWO-3/B

Chlewik z Domaradzkiej Kuźni

27,5

8,5

10,5

25.

 

MWO-12/B

 

Chałupa z Radłowa nr 46

 

384,0

76,0

82,5

26.

 

MWO-35/B

 

Chałupa z Starego Lasu nr 65

 

355,0

73,0

76,0

27.

 

MWO-32/B

 

Stodoła z Rudziczki nr 60

 

960,0

191,0

200,0

28.

 

MWO-36/B

 

Kościół z Gręboszowa

 

930,0

87,5

107,0

29.

 

MWO-20/B

 

Wiatrak z Dobrzenia Wielkiego

 

410,0

55,0

31,0

30.

 

MWO-41/B

 

Wiatrak z Grotowic

 

415,0

66,0

39,0

31.

 

MWO-23/B

 

Chałupa z Kozub nr 44

 

340,5

70,5

76,0

32.

MWO-16/B

Spichlerz z Domaszowic nr 17

280,5

82,5

53,0

33.

 

MWO-50/B

 

Chałupa z Kup

 

415,5

83,5

89,0

34.

 

MWO-49/B

 

Stodoła z Ozimka

 

355,0

70,0

75,5

35.

 

MWO-22/B

 

Chałupa z Antoniowa

 

575,0

92,5

101,5

36.

 

MWO-38/B

 

Stodoła z Dąbrówki Dolnej

 

373,0

81,0

86,5

37.

 

MWO-31/B

 

Spichlerz z Ligoty Górnej nr 22

 

183,0

46,5

37,0

38.

 

MWO-6/B

 

Szopa z Bogacicy Nowej

 

47,0

15,5

18,0

39.

 

MWO-14/B

 

Młyn z Siołkowic Starych

 

428,0

170,0

67,0

40.

 

MWO-27/B

 

Stodoła z Dąbrówki Dolnej – z. Budk.

 

262,0

50,0

53,5

41.

 

MWO-28/B

 

Chlewik z Dąbrówki Dolnej nr 39

 

23,0

6,0

7,5

42.

 

MWO-5/B

 

Chałupa z Budkowic

 

511,0

93,5

102,0

43.

 

MWO-25/B

 

 

Karczma z Przewozu nr 4 „U Malajki”

1104,0

181,0

208,0

44.

MWO-44/B

Spichlerz z Podlesia nr 68

132,0

37,5

26,0

45.

MWO-39/B

Chałupa z Wichrowa nr 15 - hotel

596,0

152,0

105,0

46.

MWO-48/B

Piec piekarski z Rudziczki nr 60

68,0

15,0

18,9

47.

MWO-34/B

Brama z Starego Lasu nr 98

168,0

43,0

48,0

48.

MWO-7/B

Chałupa z Starego Lasu nr 61

762,0

113,5

132,5

49.

MWO-54/B

Chałupa w Kielczy  - gm. Zawadzkie

855,0

170,0

212,0

50.

MWO-51/B

Spichlerz z Przewozu

66,0

25,0

15,5

      Powierzchnia użytkowa razem: 4647,00 m2

 

         Wykaz rekonstrukcji do przeglądu do przeglądu technicznego obiektu.

1.

MWO – 1/B-rek

Brama wejściowa z fragmentem ogrodzenia

 z Brzezinek -stare wejście

2.

MWO – 40/B-rek

Mostek drewniany -przy zagrodzie z Kup

3.

MWO – 41/B-rek

Mostek drewniany -przy młynie wodnym

4.

MWO – 42/B-rek

Mostek drewniany -za wiatami rolniczymi

 

                                    

Termin składania ofert: do 16.11.2020 r. do godz. 24.00

Sposób składania ofert: elektronicznie -   lub osobiście w siedzibie Muzeum.

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Termin zawarcia umowy: 7 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu.

Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną.

Osoba do kontaktów: Jacek Matkowski - tel. 668 481 389

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

 

INFORMACJA O OFERTACH

Rozstrzygnięcie wyboru oferty cenowej na wykonanie okresowej - 5 letniej z roczną - kontroli obiektów budowlanych,  wynikającej z przepisów ustawy Prawo budowlane:  art. 62 ust. 1 pkt 1, lit a i b oraz pkt 2, bez badania instalacji elektrycznej (wraz z protokołami, o których mowa w art. 62a. ustawy Prawo budowlane), Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 174.

W odpowiedzi na ogłoszenie ofertę złożyło 13 podmiotów.

Najniższa oferta: cena brutto 3 936,00 zł.

Najwyższa oferta: cena brutto 33 071.01 zł.