Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ DLA ZABYTKOWYCH EKSPONATÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU

nowa podstrona, dodana 2009-09-02


 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY
 
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU
z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na:  
„Budowę wiaty magazynowej dla zabytkowych eksponatów wielkogabarytowych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.”, została wybrana niżej wymieniona oferta:
 
Oferta oznaczona nr 4061/09, złożona przez::
„BUD-MAX”, Firma Handlowo-Usługowa, Stanisław Dziarmaga Borkowice 70/4
49-345 Skorogoszcz
 
Dane wybranej oferty:
cena: 64 494,00 zł + 22% VAT = 78 682,68 zł brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia: 2 miesiące od daty przekazania placu budowy, 24 miesiące rękojmi, warunki płatności, jak w projekcie umowy.
 
Liczba uzyskanych punktów: 100
 
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:
 
WYKONAWCA
Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach oceny ofert
Łącznie
Kryterium
Cena waga
100%
Kryterium
waga ….%
Kryterium
waga ….%
Oferta oznaczona nr 3999/09
złożona przez: FHUP „MARBUT”
Józef Margosiak
34-721 Raba Wyżna, Podsarnie 88
 
82,13 pkt
-
-
82,13 pkt
Oferta oznaczona nr 4061/09
„BUD-MAX” Firma Handlowo-Usługowa
Stanisław Dziarmaga Borkowice 70/4
49-345 Skorogoszcz
 
100 pkt
-
-
100 pkt
 
 
 
Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów).
Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.


 

Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Jarosław Gałęza

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 02-09-2009
Metryczka
 • wytworzono:
  02-09-2009
  przez: Grażyna Śliwak
 • opublikowano:
  02-09-2009 12:01
  przez: Grażyna Śliwak
 • zmodyfikowano:
  02-09-2009 12:11
  przez: Grażyna Śliwak
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl