Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiana pokrycia z gontu wieży kościoła z Gręboszowa usytuowanego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę pokrycia z gontu wieży kościoła z Gręboszowa usytuowanego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Zakres prac obejmuje:

rozbiórkę starego gontu z demontażem instalacji odgromowej i krzyża, wymianę łat o wymiarach 6,0 x 4,0 cm, ułożenie nowego pokrycia z gontu podwójnie z własnego materiału, montaż instalacji odgromowej i krzyża.

Materiał do zastosowania:

·         gont świerkowy łupany ręcznie o szerokości 7 do 14 cm i długości 60 cm układany    podwójnie,

·         gont i łaty zaimpregnowane ciśnieniowo preparatem przeciwgrzybicznym, przeciwwilgociowym i ogniochronnym

·         drewno użyte do gontów musi być dobrej jakości, bez sęków,

·         gwoździe do mocowania gontów powinny być wykonane z metalu o dużej odporności na utlenianie.

Parametry dachu:

·         kształt dachu: ostrosłup o podstawie ośmiokąta o boku ok. 2,2 m

·         powierzchnia dachu – ok. 56 m2

·         wysokość wieży do okapu dachu –  ok.12 m.

·         wysokość dachu 5,75 m

·         średni rozstaw łat – 25,0 cm

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto wykonania zadania.

Termin złożenia oferty do 08.05.2020 r.  do godz. 24.00

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Termin podpisania umowy: do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

Sposób płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

Osoba do kontaktów: Jacek Matkowski, tel. 668 481 389

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

JPEGlogo czechy 2020.jpeg

zdjęcia poglądowe:
JPEGIMG_20200423_105805.jpeg
JPEGIMG_20200423_105851.jpeg
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,  ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu