Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompleksowa obsługa z zakresu techniki estradowej (scena, światło, dźwięk) podczas imprezy plenerowej pn. 45. Jarmark Wielkanocny

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dnia 5 kwietnia 2020 roku, w godz. 10:00-18:00, Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu organizuje imprezę folklorystyczną pn. 45. Jarmark Wielkanocny. Jedną
z atrakcji stanowią występy folklorystycznych zespołów pieśni i tańca oraz nabożeństwo
w zabytkowym kościele. W związku z powyższym zapraszamy do współpracy w zakresie obsługi w/w imprezy. 

Oczekujemy ofert zapewniających realizację następujące zadań:

 1. Zamontowanie sceny (o wymiarach ok. 9x11 m) oraz zadaszenia estrady wraz
  z nagłośnieniem i oświetleniem – w sposób zapewniający bezpieczeństwo występującym i widzom.
 2. Realizację nagłośnienia i oświetlenia estrady w trakcie trwania imprezy (riderami zespołów nie dysponujemy, są  to kilku – lub kilkunastoosobowe folklorystyczne zespoły pieśni i tańca).
 3. Realizację nagłośnienia i oświetlenia wewnątrz Kościoła z Gręboszowa wg programu imprezy (kościół jest zabytkowy, drewniany, mieści ok. 40 osób).
 4. Dostarczenie i montaż w/w elementów techniki estradowej najpóźniej do dnia 5 kwietnia b.r. do godz. 08:00.
 5. Obsługę techniczną w dniu imprezy.
 6. Demontaż po zakończeniu imprezy.
 1. Sposób składania ofert:  wyłącznie elektronicznie

lub faksem nr 774743021, 774572349

 1. Termin składania ofert: do dnia 20 lutego 2020 roku, godz. 00:00

Otwarcie ofert odbędzie się  dnia 21 lutego 2020 roku, w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w przeciągu siedmiu dni roboczych od daty otwarcia ofert. Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej: http://bip.muzeumwsiopolskiej.pl/. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana otrzyma informacje telefoniczną, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Kontakt:

Dział Udostępniania i Edukacji tel. 77 457 23 49, wew. 114, 115, 214.