Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole 2019 rok

2019

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 04.12.2018 – 04.02.2019 r.
 2. Temat:
 1. Realizacja standardów kontroli zarządczej w wybranej jednostce samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru.
 1. Dokumentacja - upoważnienie BKA.II.1720.6 2018.MDZ; BKA.II.1720.6.2018.TS, protokół kontroli z dn. 09.05.2019, 18.07.2019. 
 2. Stwierdzone nieprawidłowości – stwierdzono
 3. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w trakcie realizacji
 4. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 5. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
 6. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
 7. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 04.02.2019 – 01.03.2019 r.
 2. Temat:
 1. Gospodarka kasowa.
 2. Inwentaryzacja składników majątkowych.
 1. Dokumentacja - upoważnienie nr 14/2019, protokół kontroli z dn. 28.02.2019. 
 2. Stwierdzone nieprawidłowości – stwierdzono
 3. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w trakcie realizacji
 4. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 5. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
 6. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
 7. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

 1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 07.05.2019 r.
 2. Temat:
 1. P/19/091 Realizacja projektów z zakresu bioróżnorodności finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.
 1. Dokumentacja - upoważnienie nr WP/50/2019, wystąpienie pokontrolne z dnia 22.08.2019.
 2. Stwierdzone nieprawidłowości – brak
 3. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w trakcie realizacji
 4. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 5. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
 6. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
 7. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-11-2019
  przez: Beata Świątek
 • opublikowano:
  19-11-2019 12:09
  przez: Beata Świątek
 • zmodyfikowano:
  19-11-2019 12:16
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 1127
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl