Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole 2017 rok

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 04.01.2017 r.
 2. Temat:
 1. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej.
 1. Stwierdzone nieprawidłowości – brak
 2. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w trakcie realizacji
 3. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 4. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
 5. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
 6. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

 1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 17.01.2017 r.
 2. Temat:
 1. Stan techniczny budynku Spichlerza – utrzymanie obiektu.
 1. Dokumentacja - upoważnienie nr 1/2016, protokół kontroli z dn. 17.01.2017. 
 2. Zalecenia wskazane w protokole.
 3. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 4. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

 1. Państwowa Inspekcja Pracy
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 21.03.2017 r.
 2. Temat:
 1. Prawo pracy, BHP, legalność zatrudnienia.
 1. Dokumentacja - nr rej. 110227-5317-K016-Pt/17, protokół kontroli z dn. 21.03.2017. 
 2. Stwierdzone nieprawidłowości – stwierdzono
 3. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w trakcie realizacji
 4. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 5. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
 6. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
 7. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

 1. Archiwum Państwowe w Opolu
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 08.05.2017 r.
 2. Temat:
 1. Kontrola archiwum zakładowego.
 1. Dokumentacja - upoważnienie nr 1/2017, protokół kontroli z dn. 16.05.2017 
 2. Stwierdzone nieprawidłowości – stwierdzono
 3. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w trakcie realizacji
 4. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 5. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
 6. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
 7. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 29.05.2017 – 14.06.2017 r.
 2. Temat:
 1. Prawidłowość stosowania procedur udzielania zamówień publicznych oraz dokonywania rozliczeń wydatków.
 1. Dokumentacja - upoważnienie nr 91/2017, protokół kontroli z dn. 24.05.2017. 
 2. Stwierdzone nieprawidłowości – stwierdzono
 3. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w trakcie realizacji
 4. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 5. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
 6. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
 7. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.