Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole 2016 rok

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 21.01.2016 – 25.01.2016 r.
 2. Temat:
 1. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej.
 1. Dokumentacja - upoważnienie nr 13/2016, protokół kontroli z dn. 12.02.2016. 
 2. Stwierdzone nieprawidłowości – brak
 3. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w trakcie realizacji - brak
 4. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 5. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
 6. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
 7. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 27.09.2016 r.
 2. Temat:
 1. Kontrola projektu nr RPOP.05.01.00-16-0014/15.
 1. Dokumentacja - upoważnienie nr 115/2016. 
 2. Stwierdzone nieprawidłowości – brak
 3. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w trakcie realizacji
 4. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 5. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
 6. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
 7. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 30.09.2016 – 28.10.2016 r.
 2. Temat:
 1. Kontrola finansowo-problemowa.
 1. Dokumentacja - upoważnienie nr 135/2016, protokół kontroli z dn. 14.11.2016. 
 2. Stwierdzone nieprawidłowości – stwierdzono
 3. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w trakcie realizacji.
 4. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 5. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
 6. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
 7. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-11-2019
  przez: Halina Szymczewska
 • opublikowano:
  19-11-2019 09:44
  przez: Halina Szymczewska
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 916
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl