Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole 2015 rok

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Opole
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 08.06.2015 -16.06.2015 r.
 2. Dokumentacja - upoważnienie ZUSo150600851 
 3. Stwierdzone nieprawidłowości – stwierdzono
 4. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w trakcie realizacji
 5. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 6. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
 7. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
 8. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 15.06.2015 – 03.07.2015 r.
 2. Temat:
 1. Sprawdzenie wykonania zadań pokontrolnych zawartych w wystąpieniu nr BKT-I.1711.12.2014 z dnia 30.06.2014.
 1. Dokumentacja - upoważnienie nr 88/2015. 
 2. Stwierdzone nieprawidłowości – stwierdzono
 3. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w trakcie realizacji
 4. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 5. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
 6. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
 7. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-11-2019
  przez: Halina Szymczewska
 • opublikowano:
  19-11-2019 09:43
  przez: Halina Szymczewska
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 1133
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl