Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONTROLE 2013 ROK

 1. Komendant Miejski Powiatowej Straży Pożarnej w Opolu
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 15.01.2013 r.
 2. Temat – czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 3. Dokumentacja - upoważnienie MZ.558.1.2013, protokół kontroli z dn. 15.01.2013. 
 4. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w trakcie realizacji
 5. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 6. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
 7. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
 8. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 08.07.2013 r.
 2. Temat:
 1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników jednostki.
 2. Gospodarka kasowa.
 1. Dokumentacja - upoważnienie nr 129/2013. 
 2. Stwierdzone nieprawidłowości – stwierdzono
 3. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w trakcie realizacji
 4. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 5. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
 6. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
 7. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.