Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek 2018

dotyczy: informacji o majątku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2018 r. wykazane w kwotach netto wynoszą:

Aktywa trwałe                                                                 5 486 803,84 zł

w tym:

  1. Wartości niematerialne i prawne                                       0,00zł
  2. Rzeczowe aktywa trwałe                                    5 486 803,84zł

w tym:

  1. Środki trwałe                                                         5 363 159,86 zł

w tym:

  1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)               248 876,07 zł
  2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                  3 912 655,20 zł
  3. urządzenia techniczne i maszyny                                                338 525,69 zł   
  4. środki transportu                                                                              8 437,62 zł    
  5. inne środki trwałe                                                                         854 665,28 zł
  1. Środki trwałe w budowie                                                                 123 643,98 zł