Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek 2017

dotyczy: informacji o majątku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2017 r. wykazane w kwotach netto wynoszą:

Aktywa trwałe                                                                 5 481 576,25 zł

w tym:

  1. Wartości niematerialne i prawne                               3 483,47zł
  2. Rzeczowe aktywa trwałe                                    5 478 092,78 zł

w tym:

  1. Środki trwałe                                                         5 367 978,80 zł

w tym:

  1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)               291 877,07 zł
  2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                  4 066 672,67 zł
  3. urządzenia techniczne i maszyny                                                380 050,88 zł   
  4. środki transportu                                                                            18 528,19 zł    
  5. inne środki trwałe                                                                         610 849,99 zł
  1. Środki trwałe w budowie                                                                 110 113,98 zł