Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa wykręcaków słomianych ze słomy żytniej.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na dostawę wykręcaków słomianych ze słomy żytniej o dł. co najmniej 1,30 m, w ilości potrzebnej do pokrycia dachu o pow. 155,0 m² metodą „na gładko” czyli wykręcakami ułożonymi kłosami w dół. Wykończenie linii pionowych przy wiatrownicach (oba szczyty) z pojedynczego rzędu „schodków”, czyli snopków ułożonych kłosami w górę. Długość dachu 13,5 m.

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia.

Termin składania ofert do 10-09- 2019 r.  do godz. 15.00

Sposób składania ofert: elektronicznie -  lub osobiście
w siedzibie Muzeum.

       Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy / złożenia zamówienia

       Dostawa: *loco Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

 

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.