Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DRUK KATALOGU WYSTAWY

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na DRUK KATALOGU WYSTAWY:

1.      format:  B-5  (163 x 237 lub 165 x 235)
2.      ilość stron:  80
3.      blok:  papier kreda mat 120 g/m
4.      kolorystyka:  4 + 4 
5.      okładka:  karton kredowany jednostronnie 300 g, 4 + 4
6.      oprawa:  klejona z grzbietem
7.      uszlachetnienie okładki: folia matowa

8.             nakład: 300 szt.

 Termin składania ofert do 9.09.2019 do godz. 9.00

Sposób składania ofert: elektronicznie - sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl,

faksem nr 774743021, 774572349 lub osobiście.

Plik gotowy do druku zostanie przesłany elektronicznie do zwycięskiego oferenta do 20.09.2019.

Termin realizacji zamówienia: 4.10.2019 r.

Faktura płatna po wykonaniu usługi

Termin płatności 30 dni

Dostawa*: loco Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Osoba do kontaktów: Elżbieta Oficjalska, tel. 774743021, 774572349, wew.121.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.