Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Druk baneru reklamowego

Zapraszamy do składania ofert na  wydruk i dostarczenie do Muzeum Wsi Opolskiej zewnętrznego baneru reklamowego.  
 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Specyfikacja: wymiar: 7 m x 1,5 m, zgrzewany, oczkowany; pełny kolor;

nadruk jednostronny.


ilość: 1 szt.


Projekt: po stronie zamawiającego.
 

 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych dokumentów:
 1. oferty cenowej (należy podać cenę netto i brutto zamówienia);


  Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej: http://bip.muzeumwsiopolskiej.pl/. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana otrzyma informacje telefoniczną, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu

  3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiał graficzny  do dnia 23 sierpnia 2019 roku.

 

 1. Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00
   
 2. Sposób składania ofert: elektronicznie - sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
   
 3. Termin realizacji zamówienia: 30 sierpnia br.
   
 4. Dostawa: wysyłka wydruków na adres: Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole na koszt wykonawcy.
   

Osoba do kontaktów: Ewa Olbryt tel. 77 457 23 49, wew. 115

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.