Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytani i odpowiedzi do Zapytania ofertowego na wykonanie SWI z dnia 05.08.2019 r.

Pytani i odpowiedzi do Zapytania ofertowego na wykonanie SWI, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz świadczenie usług doradztwa technicznego i finansowego w trakcie realizacji projektu: Działanie 5.1 „Ochrona różnorodności biologicznej”, konkurs nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/19, pt. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”

1. Czy w ramach projektu przewidziany jest personel projektu?

Tak, jest przewidziany personel.

2. Jaka jest kwota dofinansowania projektu:

Kwota dofinansowania 4 mln – zgodnie z regulaminem projektu.