Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt i druk tablic informacyjnych Muzeum Wsi Opolskiej

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie graficzne, wydruk i dostarczenie do Muzeum tablic informacyjnych Muzeum Wsi Opolskiej.  
 

 1. Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja:


Rozmiar: 120 cm x 200 cm  (orientacja pozioma)

Kolorystyka: Jednostronnie, pełny kolor

Materiał: Płyta pvc na płycie 0,5 cm

Liczba: 2 sztuki (dwa odrębne projekty)

Projekt: do przygotowania przez drukarnię

 

 1.   Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych dokumentów:
 1. oferty cenowej (należy podać cenę netto i brutto zamówienia);
   
 2. listów referencyjnych/rekomendacyjnych;

  Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej: http://bip.muzeumwsiopolskiej.pl/. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana otrzyma informacje telefoniczną, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu

  3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiały (tekst, fotografie, znaki graficzne) do dnia 14 sierpnia 2019 roku.

.

 1. Termin składania ofert: do dnia 13 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00
   
 2. Sposób składania ofert: elektronicznie - sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
   
 3. Termin realizacji zamówienia: 22 sierpnia br.
   
 4. Dostawa: wysyłka wydruków na adres: Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole na koszt wykonawcy.
   

Osoba do kontaktów: Ewa Olbryt tel. 77 457 23 49, wew. 115

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.