Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt i druk informatora - ulotki o Muzeum Wsi Opolskiej

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie graficzne, wydruk i dostarczenie do Muzeum informatora - ulotki o Muzeum Wsi Opolskiej.  
 

 1. Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja:

Format: 21 x 52,5 cm (po rozłożeniu)
Kolorystyka: nadruk dwustronny w pełnym kolorze 4+4 CMYK

Papier: kredowany, błyszczący 170g

Wykończenie: krojenie do formatu, składanie 4x

Nakład: 1500 szt. (wersja angielska)

Projekt: do przygotowania przez drukarnię

 1.  Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych dokumentów:
 1. oferty cenowej (należy podać cenę netto i brutto zamówienia);
   
 2. listów referencyjnych/rekomendacyjnych;

  Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej: http://bip.muzeumwsiopolskiej.pl/. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana otrzyma informacje telefoniczną, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu

  3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiały (tekst, fotografie, znaki graficzne) do dnia 13 sierpnia 2019 roku.

 

 1. Termin składania ofert: do dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00
   
 2. Sposób składania ofert: elektronicznie - sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
   
 3. Termin realizacji zamówienia: 22 sierpnia br.
   
 4. Dostawa: wysyłka wydruków na adres: Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole na koszt wykonawcy.
   

Osoba do kontaktów: Ewa Olbryt tel. 77 457 23 49, wew. 115

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.