Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pn. Remont budynku magazynowo-warsztatowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Nr sprawy: MWO-V-216/2/2019

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Remont budynku magazynowo-warsztatowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

4) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający dnia 24.06.2019r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Remont budynku magazynowo-warsztatowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  tj. 09-07-2019 r do godz. 7:45  wpłynęły dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.  W tym stanie należało orzec jak w sentencji.

Metryczka
 • wytworzono:
  09-07-2019
  przez: Halina Szymczewska
 • opublikowano:
  09-07-2019 14:49
  przez: Beata Świątek
 • zmodyfikowano:
  09-07-2019 14:50
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 2117
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×