Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na „Wymianę poszycia dachów i prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Dostawa materiałów – wykręcaki słomiane ze słomy żytniej” w trybie przetargu nieograniczonego.

 1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 279.964,33 zł brutto.
 2. Do wyznaczonego terminu składania ofert, ofertę złożyła tylko jedna firma:

Zakład-Projektowo-Remontowo-Budowlany Andrzej Malczyk, 99-400 Łowicz, ul. Żołnierska 34

 1. Zaoferowana cena: 296.000,00 zł brutto łącznie za wszystkie części zamówienia.

I etap – 131.000,00 zł brutto

II etap – 97.000,00 zł brutto

III etap – 68.000,00 zł brutto

 1. Termin wykonania zamówienia: od  daty podpisania umowy do 30-09-2019 r.
 2. Okres gwarancji zawarty w ofercie  – 60 miesięcy

Oferent, który złożył tę ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie złożonych oświadczeń. Komisja stwierdziła, że wartość złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na podstawie Ustawy PZP art. 93 ust.1, pkt.4) „Zamawiający unieważnia postępowanie lub zwiększa posiadaną kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej”.

Metryczka
 • wytworzono:
  07-06-2019
  przez: Halina Szymczewska
 • opublikowano:
  07-06-2019 14:30
  przez: Beata Świątek
 • zmodyfikowano:
  07-06-2019 14:30
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 2984
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl