Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. Wyposażenia budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej - dostawa i montaż mebli i wyposażenia

Opole, 09.01.2008r.
 
 
MWO-V-215/3/08
 
Zamawiający:
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wrocławska 174
45-835 Opole
 
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
 
Dot. „Wyposażenia budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej – dostawa i montaż mebli i wyposażenia”
 
                       
                         Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie, przeprowadzonym w dniu 12.11.2007r. wybrano uznając za najkorzystniejszą
 
            ofertę nr 3 złożoną przez firmę:
            Sigma Spółka z o.o.
            ul. Niemodlińska 87
            45-864 Opole,
 
z którą w dniu 09.01.2008r. została zawarta umowa.
 
 
 
Z poważaniem
Jarosław Gałęza
Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Metryczka
  • wytworzono:
    10-01-2008
    przez: Grażyna Śliwak
  • opublikowano:
    10-01-2008 11:49
    przez: Grażyna Śliwak
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl