Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowanie graficzne, wydruk i dostarczenie zaproszeń oraz plakatów w ramach projektu „Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku w muzeum”

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie graficzne, wydruk i dostarczenie zaproszeń oraz plakatów w ramach projektu „Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku w muzeum”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • opracowanie graficzne i wydruk transparentnych zaproszeń (czarnodruk+brajl)

parametry:

 1. format A4
 2. gramatura papieru 160 g
 3. wyczuwalny brajl
 4. zaproszenia muszą zawierać na tej samej stronie czarnodruk i wytłoczony brajl
 5. ilość 100 sztuk
 • opracowanie graficzne i wydruk plakatów

parametry:

 1. format B1
 2. surowiec papier kreda błysk 135 g
 3. wielkość czcionki minimum 16 (pismo bezszeryfowe)
 4. napisy na kontrastowym tle
 5. ilość 25 sztuk
 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych dokumentów:
 1. oferty cenowej (należy podać cenę netto i brutto zamówienia);
 1. listów referencyjnych/rekomendacyjnych;
 2. dokumentacji fotograficznej (portfolio) z podobnych realizacji.
 3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiały (tekst, znaki graficzne) do dnia 19 kwietnia 2019 roku.
 4. Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej: http://bip.muzeumwsiopolskiej.pl/. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana otrzyma informacje telefoniczną, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

Termin składania ofert do dnia 7 kwietnia 2019 r. do godz. 23.59

Sposób składania ofert: elektronicznie - sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl lub osobiście
w siedzibie Muzeum.

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy / złożenia zamówienia

Dostawa: wysyłka wydruków na adres: Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Osoba do kontaktów: Agnieszka Pawelczyk tel. 77 457 23 49, wew. 214

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

JPEGsensoryczna wieś.jpeg
 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku
w muzeum”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Metryczka
 • wytworzono:
  04-04-2019
  przez: Agnieszka Pawelczyk
 • opublikowano:
  04-04-2019 07:53
  przez: Beata Świątek
 • zmodyfikowano:
  04-04-2019 07:54
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 2646
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×