Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydruk ofert edukacyjnych i kulturalnych Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wydruk ofert edukacyjnych i kulturalnych zgodnie z poniższą specyfikacją. 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Wydruk ulotek – oferta edukacyjna (rozdzielczość: 300 piks/cal):

PDFoferta kulturalna1_2019.pdf (5,51MB)
PDFoferta edukacyjna2_2019.pdf (3,43MB)

parametry:

 1. format DL (21 cm x 9,9 cm)
 2. surowiec papier offset 300g
 3. kolor, druk 4+4 CMYK
 4. ilość 1000 sztuk

 

Wydruk ulotek – oferta kulturalna (rozdzielczość: 300 piks/cal):

PDFoferta edukacyjna1_2019.pdf (5,14MB)
PDFoferta kulturalna2_2019.pdf (3,64MB)

parametry:

 1. format DL (21 cm x 9,9 cm)
 2. surowiec papier offset 300g
 3. kolor, druk 4+4 CMYK
 4. ilość 2000 sztuk

 

Wydruk informatora – cennika (rozdzielczość: 150 piks/cal):

PDFinformator-recepcja_2019.pdf (12,84MB)

parametry:

 1. format A1 (100x70 cm)
 2. surowiec papier offset 300g
 3. kolor, druk 4+0 CMYK
 4. ilość 1 sztuka

 

Wydruk teczki firmowej (rozdzielczość: 200 piks/cal):

PDFteczka_2019.pdf (12,68MB)

parametry:

 1. format po złożeniu 217 x 305 mm
 2. grubość po złożeniu 7mm
 3. papier - kreda 350 g/m2
 4. folia błyszcząca jednostronnie
 5. kolor, druk 4+0 CMYK
 6. ilość 500-1000 szt.

 

Zamawiający załącza do ogłoszenia gotowe projekty w formacie PDF (bez spadów).

2. Termin realizacji zamówienia:  do dnia 11 marca 2019 roku

3. Sposób składania ofert: wyłącznie elektronicznie

lub faksem nr 774743021, 774572349

4.Termin składania ofert: do dnia 25 lutego 2019 roku, godz. 00:00

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26 lutego 2019 roku, w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w przeciągu trzech dni roboczych od daty otwarcia ofert. Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej: http://bip.muzeumwsiopolskiej.pl/. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana otrzyma informacje telefoniczną, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Pawelczyk tel. 77 457 23 49, wew. 214

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.