Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Remont i konserwacja drewnianego spichlerza dworskiego ze Sławięcic MWO/B-15"

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Nr sprawy: MWO-V-216/1/2018

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Remont i konserwacja drewnianego spichlerza dworskiego ze Sławięcic MWO/B-15 usytuowanego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w formule zaprojektuj i wybuduj”.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień „Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

1)      Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”.

 

 Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający dnia 09.08.2018r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Remont i konserwacja drewnianego spichlerza dworskiego ze Sławięcic MWO/B-15 usytuowanego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w formule zaprojektuj i wybuduj”. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  tj. 24.08.2018r do godz. 7:45 nie wpłynęła żadna oferta. W tym stanie należało orzec jak w sentencji.

Metryczka
 • wytworzono:
  28-08-2018
  przez: Halina Szymczewska
 • opublikowano:
  28-08-2018 07:56
  przez: Beata Świątek
 • zmodyfikowano:
  28-08-2018 07:57
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 543
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl