Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

VI Święto Plonów. Targi Miodów – wydruk opracowania graficznego

JPEGczechy.jpeg
 

W związku z realizacją projektu pn. Kwiaty i bukiety, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Przekraczamy Granice, Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wydruk materiałów promocyjnych imprezy plenerowej pn. VI Święto Plonów. Targi miodów

1.Opis przedmiotu zamówienia:

•  wydruk plakatów

parametry:

 1. format B1
 2. surowiec papier kreda błysk 135 g
 3. kolor, druk 4+0 CMYK
 4. ilość 100 sztuk

•  wydruk plakatów

parametry:

 1. format A3
 2. surowiec papier kreda błysk 135 g
 3. kolor, druk 4+0 CMYK
 4. ilość 100 sztuk

 

• wydruk zaproszeń (nieskładanych)

parametry:

 1. format A5
 2. surowiec papier kreda błysk 250 g
 3. kolor, druk 4+4 CMYK
 4. ilość 200 sztuk

 

•  wydruk baneru reklamowego

parametry:

 1. wymiar 700 x 130 cm
 2. surowiec frontlit powlekany 510 g
 3. oczka co 50 cm
 4. kolor, druk 4+0 CMYK LATEX
 5. ilość 2 sztuki

 

2. Termin realizacji zamówienia:  do 14 września 2018 roku

3. Sposób składania ofert:

elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

lub faksem: 774743021, 774572349.

4.Tremin składania ofert: do 21 sierpnia 2018 roku, godz. 24:00

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia.

Osoba do kontaktów:

Agnieszka Pawelczyk tel.77 457 23 49 lub 77474 30 21 w. 214

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Metryczka
 • wytworzono:
  16-08-2018
  przez: Agnieszka Pawelczyk
 • opublikowano:
  16-08-2018 14:17
  przez: Beata Świątek
 • zmodyfikowano:
  16-08-2018 14:19
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 3152
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl