Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Remont i konserwacja drewnianego spichlerza dworskiego ze Sławięcic MWO/B-15"

Działając na podstawie art. 93  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1579) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pod nazwą: „Remont i konserwacja drewnianego spichlerza dworskiego ze Sławięcic MWO/B-15 usytuowanego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu” w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie zamówienia.    

Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2018
  przez: Halina Szymczewska
 • opublikowano:
  08-08-2018 13:31
  przez: Beata Świątek
 • zmodyfikowano:
  08-08-2018 13:32
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 586
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl