Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

DRUK ULOTKI REKLAMOWEJ „OŁTARZ STANISŁAWA MAJEWSKIEGO”

JPEGminister.jpeg
 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na druk ulotki reklamowej wg określonej poniżej specyfikacji:

Format: A3 składany

Kreda mat 300 g/m2

Zadruk: 4+4 dwustronny

Uszlachetnienie: folia mat 1/1

Nakład: 3000 szt.

Plik gotowy do druku zostanie przesłany elektronicznie do zwycięskiego oferenta do 14.09.2018 r.

Termin składania ofert do 04.06.2018 r. do godz. 15.00

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub osobiście .

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena usługi – 60 pkt.
 2. Termin płatności – 40 pkt.
  1. 90 dni – 40 pkt.
  2. 60 dni – 30 pkt.
  3. 30 dni – 20 pkt.
  4. 14 dni – 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów: 100.

Termin realizacji zamówienia: do 21.09.2018 r.

 

Dostawa: loco Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole/

 

Osoba do kontaktów: Bogdan Jasiński tel. 77 457 23 49 w. 120, 606355549

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Metryczka
 • wytworzono:
  01-06-2018
  przez: Bogdan Jasiński
 • opublikowano:
  01-06-2018 13:02
  przez: Beata Świątek
 • zmodyfikowano:
  01-06-2018 13:02
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 2830
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl