Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DRUK BROSZURY „OŁTARZ STANISŁAWA MAJEWSKIEGO”

JPEGminister.jpeg (628,94KB)
 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na druk broszury wg określonej poniżej specyfikacji:

Format: A4 pion

Ilość stron: 20 środek + 4 okładka

Środek: kreda mat 220 g/m2

Okładka: Kreda mat 300 g/m2

Zadruk: 4+4 dwustronny

Uszlachetnienie: okładka folia mat 1/0

Szyte

Nakład: 1500 szt.

Plik gotowy do druku zostanie przesłany elektronicznie do zwycięskiego oferenta do 14.09.2018 r.

Termin składania ofert do 04.06.2018 r. do godz. 15.00

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub osobiście .

Kryterium oceny ofert:

  1. Cena usługi – 60 pkt.
  2. Termin płatności – 40 pkt.
    1. 90 dni – 40 pkt.
    2. 60 dni – 30 pkt.
    3. 30 dni – 20 pkt.
    4. 14 dni – 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów 100.

Termin realizacji zamówienia: do 21.09.2018 r.

Dostawa: loco Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole/

Osoba do kontaktów: Bogdan Jasiński tel. 77 457 23 49 w. 120, 606 355 549

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.