Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy – SPECJALISTA DS. REMONTOWO-BUDOWLANYCH

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174

Umowę o pracę na pełny etat

Godz. pracy: 7-15.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie budowlane lub wyższe techniczne: na kierunku budownictwo, architektura, urbanistyka, inżynieria środowiska lub pokrewne,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • ogólny nadzór nad robotami związanymi z realizacją zadań remontowo – budowlanych Muzeum w tym: zgodności z obowiązującymi przepisami budowlanymi i zasadami prac budowlano-konserwatorskich,
 • nadzór nad usługami i dostawami robót oraz materiałów budowlano-konserwatorskich, rozbiórkowych, montażowych, instalacyjnych wykonywanych na zlecenie,
 • zamawianie usług, negocjowanie warunków umów, kontrole kosztorysów itp.,
 • kontrola terminów, jakości robót i zgodności z charakterem zamawianych robót;
 • kontrola zakresu prac i rozliczanie faktur,
 • nadzór nad stanem technicznym ekspozycji muzealnej i zaplecza techniczno-administracyjnego,
 • udział w organizowanych przeglądach stanu technicznego budynków ekspozycyjnych oraz muzealiów ruchomych i typowanie zakresów napraw,
 • kontrola budynków i urządzeń zaplecza techniczno-administracyjnego oraz infrastruktury technicznej, typowanie zakresów napraw łącznie z prowadzeniem stosownych rejestrów i dokumentacji,
 • wydawanie dyspozycji pobierania materiałów z magazynu i ich rozliczanie zgodnie z obwiązującymi unormowaniami,
 • opracowywanie zaleceń i wniosków w w/w zakresie,
 • opracowywanie norm i kalkulacji oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego realizowania zadań,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowych i udział w komisjach,
 • kierowanie brygadą techniczną.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności.

Preferowane wymagania dodatkowe:

 • udokumentowana znajomość z zakresu Prawa Zamówień Publicznych (m in. Certyfikat szkoleń, kursów, udział w komisjach przetargowych, itp.).

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 1) Administratorem zebranych danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,  ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, 2)  Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 3) Mam prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 11.06.2018 r. do. godz. 15.00, pod adres: pod adres:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie:

Informujemy, że wraz z postanowieniami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 1 października 2017 r. uruchomiono rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym i zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym. W związku z tym, kandydat zakwalifikowany do pracy, będzie sprawdzony w ww. rejestrze.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowych informacji udziela Beata Świątek - Kierownik Działu Administracyjnego w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00, nr telefonu 77 4743021; 77 4572349 wew. 104.