Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydruk ofert edukacyjnych i kulturalnych Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wydruk ofert edukacyjnych i kulturalnych zgodnie z poniższą specyfikacją. 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Wydruk ulotek – oferta edukacyjna:

parametry:

 1. format DL (21 cm x 9,9 cm)
 2. surowiec papier offset 300g
 3. kolor, druk 4+4 CMYK
 4. ilość 1000 sztuk

Wydruk ulotek – oferta kulturalna:

parametry:

 1. format DL (21 cm x 9,9 cm)
 2. surowiec papier offset 300g
 3. kolor, druk 4+4 CMYK
 4. ilość 1000 sztuk

Wydruk informatora - cennika:

parametry:

 1. format A1 (100x70 cm)
 2. surowiec papier offset 300g
 3. kolor, druk 4+0 CMYK
 4. ilość 1 sztuka

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć gotowe projekty w formacie PDF (bez spadów), do dnia 16 marca 2018 roku.

2. Termin realizacji zamówienia:  do dnia 23 marca 2018 roku

3. Sposób składania ofert: wyłącznie elektronicznie

lub faksem nr 774743021, 774572349

4.Tremin składania ofert: do dnia 9 marca 2018 roku, godz. 00:00

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Świerczyńska tel. 77 457 23 49 lub 77474 30 21, wew. 214

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-03-2018
  przez: Agnieszka Świerczyńska
 • opublikowano:
  05-03-2018 14:46
  przez: Beata Świątek
 • zmodyfikowano:
  05-03-2018 14:47
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 978
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl