Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Kwalifikowany opiekun ekspozycji

Praca od 5 kwietnia do 31 października 2018 r.w wymiarze 0,70 etatu (umowa o pracę na czas określony). Praca od poniedziałku do niedzieli, w systemie równoważnym na przemiennie (z drugą osobą) według ustalonego grafika w godzinach:

 

10.00 - 15.00 poniedziałki

10.00 - 17.00 od wtorku do piątku

10.00 - 18.00 sobota i niedziela

zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem pracy.

    Wymagania:

  • Wykształcenie minimum średnie lub wyższe kierunkowe: historia, kulturoznawstwo, etnografia, historia sztuki itp.
  • Predyspozycje osobowościowe: umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu, umiejętność swobodnego  wysławiania się, wysoka kultura osobista.
  • dyspozycyjność (praca zmianowa).
  • dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, oświaty lub w branży turystycznej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Gospodarowanie wybranym obiektem zabytkowym lub ich grupą,

b) Oprowadzanie zwiedzających indywidualnych i grup zorganizowanych.
c) Realizacja pokazów i prezentacji.
d) Dbałość o ład i porządek oraz estetyczny wygląd dozorowanych obiektów oraz ich otoczenia.


Wymagane dokumenty:

  • List motywacyjny
  • CV
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności,

 

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 1) Administratorem zebranych danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,  ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, 2)  Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 3) Mam prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia  9.03.2018 r. do. godz. 15.00, pod adres:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie:

 

Informujemy, że wraz z postanowieniami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 1 października 2017 r. uruchomiono rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym i zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym. W związku z tym, kandydat zakwalifikowany do pracy, będzie sprawdzony w ww. rejestrze.

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowych informacji udziela Ewa Olbryt – kierownik Dz. Udostępniania i Edukacji w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00,nr telefonu 774743021; 774572349 wew. 115