Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

43. Jarmark Wielkanocny – wydruk opracowania graficznego

W związku z organizacją imprezy folklorystycznej pn. 43. Jarmark Wielkanocny, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wydruk materiałów promocyjnych zgodnie z poniższą specyfikacją. 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

•  Wydruk plakatów

parametry:

  1. format A2 (420×594 mm)
  2. surowiec papier kreda błysk 135 g
  3. kolor, druk 4+0 CMYK
  4. ilość 150 sztuk

•  Wydruk zaproszeń (nieskładanych)

parametry:

  1. format A6 (105×148 mm)
  2. surowiec papier kreda mat 300 g
  3. kolor, druk 4+4 CMYK
  4. ilość 300 sztuk

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć gotowe projekty do dnia 26 lutego 2018 roku.

2. Termin realizacji zamówienia:  do 5 marca 2018 roku

3. Sposób składania ofert: wyłącznie elektronicznie

lub faksem nr 774743021, 774572349

4.Tremin składania ofert: do 19 lutego 2018 roku, godz. 00:00

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia.

Osoby do kontaktów:

Agnieszka Świerczyńska tel. 77 457 23 49 lub 77474 30 21 w 214.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.