Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi i wnioski

nowa podstrona, dodana 2009-10-20
 

 

Zarządzenie nr 10/03 Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie organizacji, przyjmowania
i załatwiania skarg i wniosków w MWO reguluje tryb przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków składanych przez:
a) osoby fizyczne, organizacje zawodowe, samorządowe, społeczne, spółdzielcze
b) partie polityczne, organy administracj państwowej oraz redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne
c) materiały prasowe, artykuły, notatki i inne publikowane wiadomości, jeżeli noszą znamiona skargi lub wniosku
d) skargi i wnioski wpisywane do "Książki skarg i wnioskó" dostępnej w okresie sezonu w kasie biletowej przy wejściu do skansenu oraz przez cały rok w kasie Muzeum w budynku administracyjnym
do Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, kierowników statutowych komórek organizacyjnych oraz pracowników mających bezpośrednią styczność z wykonywaniem obsługi zwiedzających.

Dyrektor Muzeum przyjmuje petentów w sprawach skarg i wniosków codziennie w dni robocze od godz. 10.00 do 14.00, a w razie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona.
Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy przyjmują petentów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
Kasjer - bileter ma obowiązek udostępnić na żądanie każdorazowo "Książkę skarg i wniosków".

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. 
W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. 
W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. 
Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący. 
Protokół skargi lub wniosku winien być niezwłocznie przekazany do Dyrektora lub Kierownika Administracyjnego. 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 200-10-20