Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie okresowego 1-rocznego przeglądu obiektów

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie okresowego 1-rocznego przeglądu polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, (bez sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych), niżej wymienionych obiektów.

  1. obiekty administracyjne:

 

Lp

Nr inw.

Nazwa obiektu

kubatura

Pow. użytkowa

1

6/I

budynek techniczno-magazynowy

2352,0

625,5

2

2/I

magazyn administracyjny i garaż

324,0

73,0

3

1/I

budynek ciesielni i garaż

458,0

140,0

4

4/I

budynek administracyjno-techniczny

2911,0

731,2

5

5/I

szalet ogólnodostępny

317,0

58,70

6

17/I

Wiata ciesielska

57,0

22,0

7

18/I

budynek administracyjno-recepcyjny

3680,0

792,85

8

8/I

wiata z piecem do wypału ceramiki

50,00

14,40

9

9/I

wiaty ekspozycyjne dla maszyn rolniczych – 2 szt.

309,70 x 2

79,80 x 2

 

  1. obiekty zabytkowe: 

Lp.

Nr inw.

Nazwa obiektu

kubatura

Pow. użytkowa

1.

 

MWO/B-26

spichlerz – Sternalice

 

214,0

30,0

2.

 

MWO/B-17

 

spichlerz – Ligota Książęca

 

58,5

10,5

3.

 

MWO/B-13

 

spichlerz – Grudynia

 

1860,0

589,5

4.

 

MWO/B-15

 

spichlerz – ubiańska

 

2331,0

822,0

5.

 

MWO/B-8

 

spichlerz – Głogówek

 

270,0

83,0

6.

 

MWO/B-46

 

kapliczka – Kotlarnia

 

22,0

4,5

7.

 

MWO/B-7

 

spichlerz – Murów

 

762,0

113,5

8.

 

MWO/B-30

 

chałupa – Dąbrówka Dolna

 

436,0

101,5

9.

 

MWO/B-37

 

stodoła – Dąbrówka Dolna

 

504,0

94,5

10.

 

MWO/B-24

 

chałupa – Karmonki Nowe

 

266,0

59,0

11.

MWO/B-1

spichlerz Sternalice

78,0

15,5

12.

 

MWO/B-19

 

chlewik – Jagienna

 

95,0

22,0

13.

 

MWO/B-11

 

chałupa – Kamieniec

 

223,0

64,5

14.

 

MWO/B-18

 

stodoła – Dąbrówka ubiańska

 

259,0

48,0

15.

 

MWO/B-33

 

chałupa – Wichrów

 

98,5

28,0

16.

 

MWO/B-2

 

chałupa – Karmonki

 

228,0

64,5

17.

MWO/B-10

chlewik – Wichrów

90,0

16,5

18.

 

MWO/B-9

 

obora – Wichrów

 

270,0

50,0

19.

 

MWO/B-21

 

stodoła – Stemalice

 

673,0

124,0

20.

 

MWO/B-4

 

spichlerz – Stemalice

 

120,0

20,0

21.

 

MWO/B-52

 

wieża – Gola

 

64,5

12,0

22.

 

MWO/B-43

 

chałupa – Stemalice

 

560,5

90,0

23.

 

MWO/B-29

kuźnia – Ziemiełowice

140,0

28,5

24.

MWO/B-3

chlewik Domaradzka Kuźnia

27,5

8,5

25.

 

MWO/B-12

chałupa – Radłów

384,0

76,0

26.

 

MWO/B-35

 

chałupa – Stary Las

 

355,0

73,0

27.

 

MWO/B-32

 

stodoła – Rudziczka

 

960,0

191,0

28.

 

MWO/B-36

 

kościół – Gręboszów

 

930,0

87,5

29.

 

MWO/B-20

 

wiatrak – Dobrzeń Wielki

 

410,0

55,0

30.

 

MWO/B-41

 

wiatrak – Grotowice

 

415,0

66,0

31.

 

MWO/B-23

 

chałupa – Kozuby

 

340,5

70,5

32.

MWO/B-16

spichlerz – Domaszowice

280,5

82,5

33.

 

MWO/B-50

 

chałupa – Kup

 

415,5

83,5

34.

 

MWO/B-49

 

stodoła – Ozimek

 

355,0

70,0

35.

 

MWO/B-22

 

chałupa – Antoniów

 

575,0

92,5

36.

 

MWO/B-38

 

stodoła – Dąbrówka Dolna

 

373,0

81,0

37.

 

MWO/B-31

 

spichlerz – Ligota Górna

 

183,0

46,5

38.

 

MWO/B-6

 

szopa – Bogacica

 

47,0

15,5

39.

 

MWO/B-14

 

młyn – Siołkowice Stare

 

428,0

170,0

40.

 

MWO/B-27

 

stodoła – Dąbrówka Dolna

 

262,0

50,0

41.

 

MWO/B-28

 

chlewik – Dąbrówka Dolna

 

23,0

6,0

42.

 

MWO/B-5

 

chałupa – Budkowice

 

511,0

93,5

43.

 

MWO/B-25

karczma – Przewóz 

1104,0

181,0

44.

MWO/B-44

spichlerz – Podlesie

132,0

37,5

45.

MWO/B-39

chałupa – Wichrów

596,0

152,0

46.

MWO/B-48

piec – Rudziczka

68,0

15,0

47.

MWO/B-34

brama – Stary Las

168,0

43,0

48

MWO/B-7

chałupa Stary Las

762,0

113,5

49

MWO/B-51

Spichlerz z Przewozu

66,0

24,95

 50.

MWO/B-54

chałupa w Kielczy (gmina

 Zawadzkie)

855,0

170,0

 

Termin składania ofert do 15-11-2017 r do godz. 24.00

Sposób składania ofert: elektronicznie -  , faxem 774743021, 774572349 lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Termin wykonania przeglądów wraz z dostarczeniem protokołów: 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną.

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.