Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydruk plansz wystawowych.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na:

wydruk 15 egzemplarzy plakatów formatu B1 o wymiarach 100 cm x 70 cm; papier plakatowy 130 g, pełny kolor; wg projektu własnego.

O dokonaniu wyboru oferenta decydować będzie wysokość kwoty usługi.

Po dokonaniu wyboru oferenta, zostanie mu przesłany projekt w wersji elektronicznej w formacie .pdf lub .psd drogą elektroniczną do dnia 20.10.2017 r.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wydrukowane materiały do siedziby Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu do dnia 31.10.2017 r.

Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2017 r.

Sposób składania ofert: osobiście lub pocztą – adres: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Termin składania ofert: do 18.10.2017 r., do godz. 00:00

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia.

Dostawa: "loco" Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Osoba do kontaktów:  Aleksandra Kośmicka tel.77 457 23 49 lub 77 474 30 21 w. 122

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Metryczka
 • wytworzono:
  13-10-2017
  przez: Aleksandra Kośmicka
 • opublikowano:
  13-10-2017 12:48
  przez: Beata Świątek
 • zmodyfikowano:
  13-10-2017 12:48
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 1472
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl