Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot zamówienia: Remont i konserwacja spichlerza kopulastego z Głogówka

logotyp.jpeg

 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na: remont i konserwację zrębowego spichlerza kopulastego z Głogówka, stanowiącego część ekspozycji na wolnym powietrzu na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Wysokość budynku 755 cm, szer. 550 cm, dług. 914 cm, powierzchnia dachu 85 m2, przeciętna szerokość belek wieńcowych 12 cm (wysokość różna).

  1. Zadanie zrealizowane będzie w dwóch etapach:
  1. demontaż starego pokrycia gontowego; pokrycie dachu gontem świerkowym o dł. 60 cm podwójnie, gont impregnowany metodą ciśnieniową środkiem przeciw grzybom oraz technicznym szkodnikom drewna Korasit KS2; ewentualna wymiana zniszczonego materiału drzewnego części konstrukcyjnych dachu;
  2. skucie istniejących tynków na zewnętrznych elewacjach budynku; wykonanie nowych tynków glinianych i położenie ich dwuwarstwowo z dodatkiem sieczki; pobielenie położonych tynków.

 

Termin składania ofert do 31.08.2017 r., do godz. 24:00

 

Sposób składania ofert: elektronicznie –

faksem nr 77 474 30 21, 77 457 23 49 lub osobiście.

 

Termin realizacji zamówienia: I etap: 5.09.2017 – 30.09.2017 r.,

      II etap: 3.04.2018 – 30.04.2018.

 

Miejsce realizacji zamówienia: loco Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel: 77 457 23 49 w. 140

 

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

logotyp.jpeg