Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

V Święto Plonów. Targi Miodów – wydruk opracowania graficznego

W związku z realizacją projektu pn. Wiejskie tradycje – popularyzacja rzemiosł i zwyczajów ludowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Przekraczamy Granice, Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wydruk materiałów promocyjnych imprezy plenerowej pn. V Święto Plonów. Targi miodów

1.Opis przedmiotu zamówienia:

•  Wydruk plakatów

parametry:

 1. format A2
 2. surowiec papier kreda błysk 135 g
 3. kolor, druk 4+0 CMYK
 4. ilość 50 sztuk

• wydruk ulotek

parametry:

 1. format A4, 4+4, składane do DL
 2. surowiec papier kreda błysk 135 g
 3. kolor, druk 4+4 CMYK
 4. ilość 1000 sztuk

 

 

• wydruk zaproszeń (nieskładanych)

parametry:

 1. format A6
 2. surowiec papier kreda mat 300 g
 3. kolor, druk 4+4 CMYK
 4. ilość 400 sztuk

2. Termin realizacji zamówienia:  do 15 września 2017 roku

3. Sposób składania ofert:

elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

lub faksem: 774743021, 774572349.

4.Tremin składania ofert: do 24 sierpnia 2017 roku, godz. 24:00

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia.

 

Osoba do kontaktów:

Agnieszka Świerczyńska tel.77 457 23 49 lub 77474 30 21 w. 214.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

logotyp.jpeg

Metryczka
 • wytworzono:
  17-08-2017
  przez: Agnieszka Świerczyńska
 • opublikowano:
  17-08-2017 11:08
  przez: Halina Szymczewska
 • zmodyfikowano:
  17-08-2017 11:09
  przez: Halina Szymczewska
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 5700
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl