Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont i konserwacja spichlerza kopulastego z Głogówka

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na: remont i konserwację zrębowego spichlerza kopulastego z Głogówka, stanowiącego część ekspozycji na wolnym powietrzu na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Wysokość budynku 755 cm, szer. 550 cm, dług. 914 cm, powierzchnia dachu 85 m2, rozstaw łat śr. co 23 cm, przeciętna szerokość belek wieńcowych 12 cm (wysokość różna).

  1. Zadanie zrealizowane będzie w dwóch etapach:
  1. demontaż starego pokrycia gontowego; pokrycie dachu gontem świerkowym łupanym, struganym ręcznie o dł. 60 cm podwójnie, gont impregnowany metodą ciśnieniową środkiem przeciw grzybom oraz technicznym szkodnikom drewna Korasit KS2;  przeprowadzenie pokazu krycia dachu gontem podczas warsztatów rzemieślniczych –
    w terminie 12.08.2017 r. (w godz. 10:00-17:00).
  2. skucie istniejących tynków na zewnętrznych elewacjach budynku; wykonanie nowych tynków glinianych i położenie ich dwuwarstwowo z dodatkiem sieczki; pobielenie położonych tynków.

 

Termin składania ofert do 27.07.2017 r., do godz. 24:00. W ofercie proszę podać cenę netto i brutto,
za każdy etap osobno.

 

Sposób składania ofert: elektronicznie –

faksem nr 77 4743021, 77 4572349, pocztą  lub osobiście.

 

Termin realizacji zamówienia: I etap: 1.08.2017 – 31.08.2017 r., w tym obowiązkowy pokaz krycia dachu gontem w terminie 12.08.2017 r. II etap: 3.04.2018 – 30.04.2018.

 

Sposób płatności: przelew do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, osobno za każdy etap zrealizowanej umowy,

 

Miejsce realizacji zamówienia: loco Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel: 668481389

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

logotyp.jpeg