Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ – WYDRUK PLAKATÓW

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wydruk materiałów promocyjnych wydarzenia kulturalnego pn. Wielki Dzień Pszczół. 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

- wydruk plakatów A3

parametry:

  1. format A3
  2. surowiec papier kreda błysk 135 g
  3. kolor, druk 4+0 CMYK
  4. ilość 70 sztuk

- wydruk plakatu B1

parametry:

  1. format B1
  2. surowiec papier kreda błysk 135 g
  3. kolor, druk 4+0 CMYK
  4. ilość 1 sztuka

2. Termin realizacji zamówienia:  do 21 lipca 2017 roku

3. Sposób składania ofert: wyłącznie elektronicznie - sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl lub faksem nr 774743021, 774572349

4.Tremin składania ofert: do 15 lipca 2017 roku, godz. 24:00

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia.

Osoba do kontaktów:

Agnieszka Świerczyńska tel.77 457 23 49 lub 77474 30 21 w. 214.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.