Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek 2016

Informacja o majątku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2016 r. wykazane w kwotach netto wynoszą:

Aktywa trwałe                                                                 5 519 479,64 zł

w tym:

  1. Wartości niematerialne i prawne                                      0,00 zł
  2. Rzeczowe aktywa trwałe                                    5 519 479,64 zł

w tym:

  1. Środki trwałe                                                         5 396 363,80 zł

w tym:

  1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)              334 878,06 zł
  2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 4 223 042,97 zł
  3. urządzenia techniczne i maszyny                                                218 142,40 zł   
  4. środki transportu                                                                            28 618,75 zł    
  5. inne środki trwałe                                                                         591 681,62 zł
  1. Środki trwałe w budowie                                                               110 113,98 zł