Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek 2016

Informacja o majątku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2016 r. wykazane w kwotach netto wynoszą:

Aktywa trwałe                                                                 5 519 479,64 zł

w tym:

 1. Wartości niematerialne i prawne                                      0,00 zł
 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                    5 519 479,64 zł

w tym:

 1. Środki trwałe                                                         5 396 363,80 zł

w tym:

 1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)              334 878,06 zł
 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 4 223 042,97 zł
 3. urządzenia techniczne i maszyny                                                218 142,40 zł   
 4. środki transportu                                                                            28 618,75 zł    
 5. inne środki trwałe                                                                         591 681,62 zł
 1. Środki trwałe w budowie                                                               110 113,98 zł
Metryczka
 • wytworzono:
  11-07-2017
  przez: Izabela Sztangier - Kozak
 • opublikowano:
  11-07-2017 09:09
  przez: Beata Świątek
 • zmodyfikowano:
  11-07-2017 09:10
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 6469
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl