Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydruk materiałów promocyjnych imprezy plenerowej pn. II PIKNIK EKOLOGICZNY - TRZMIELOWISKO.

W związku z realizacją projektu pn Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności  w Województwie Opolskim Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wydruk materiałów promocyjnych imprezy plenerowej pn. II PIKNIK EKOLOGICZNY - TRZMIELOWISKO. 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Wydruk plakatów A2

parametry:

 1. format A2 (420×594 mm)
 2. surowiec papier kreda błysk 135 g
 3. kolor, druk 4+0 CMYK
 4. ilość 100 sztuk

Wydruk plakatów B1

parametry:

 1. format B1 (707×1000 mm)
 2. surowiec papier kreda błysk 135 g
 3. kolor, druk 4+0 CMYK
 4. ilość 100 sztuk

 

Wydruk ulotek

parametry:

 1. format A6 (105×148 mm)
 2. surowiec papier kreda błysk 135 g
 3. kolor, druk 4+4 CMYK
 4. ilość 1000 sztuk

Wydruk zaproszeń (nieskładanych)

parametry:

 1. format A6 (105×148 mm)
 2. surowiec papier kreda mat 300 g
 3. kolor, druk 4+4 CMYK
 4. ilość 400 sztuk

2. Termin realizacji zamówienia:  do 14 czerwca 2017 roku

3. Sposób składania ofert: wyłącznie elektronicznie -

lub faksem nr 774743021, 774572349

4.Termin składania ofert: do 8 czerwca 2017 roku, godz. 24:00

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia.

                                              

Osoby do kontaktów:

Ewa Olbryt tel.77 457 23 49 lub 77474 30 21 w. 115.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

Projekt “Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych

sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.